MPS-GAP

Trots kunnen wij hier mededelen dat we recentelijk de MPS-GAP certificering hebben behaald.

Na reeds een aantal jaar MPS-ABC deelnemer te zijn was MPS-GAP de volgende stap.
Met dit certificaat voldoen we aan de eisen op het gebied van o.a. veiligheid, traceerbaarheid, milieu en gewasbeschermingsmiddelen.
MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.